Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vlaams opleidingsverlof: deadline opleidingsattesten

Werknemers met een minimale tewerkstelling van 50% in de privésector, hebben recht op het Vlaams opleidingsverlof. Tijdens deze opleiding mogen ze afwezig zijn op het werk, terwijl hun loon wordt doorbetaald.

Ter compensatie van de loonkost krijgt de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald. Om gebruik te kunnen maken van de compensatie, moet de werkgever de deadline van de terugbetalingsaanvraag respecteren:

2020 - 2021

2021 - 2022

01/09/2020 t.e.m. 31/08/2021

01/09/2021 t.e.m. 31/08/2021

Deadline: 30 november 2021

Deadline: 30 november 2022

Bron: www.vlaanderen.be

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.