Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Vrijstelling startbaanverplichting PC 118 en PC 220

In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 is een Ministerieel Besluit verschenen met betrekking tot de startbaanverplichting in het paritair comité 118 en 220.

 

De ondernemingen die voor hun arbeiders ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) worden volledig vrijgesteld van de verplichting om een bepaald aantal jongere werknemers in dienst te nemen.

 

De vrijstelling van de startbaanverplichting geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

 

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

 

Bron: MB van 30 juni 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1), BS 6 juli 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.