Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Werknemer is ziek en gaat op vakantie

Gewaarborgd loon?

Het algemeen principe is dat steeds de eerste schorsingsoorzaak primeert. Opgelet: niet van toepassing wanneer het gaat om een collectieve vakantie voor arbeiders.

Situatie

Gewaarborgd loon verschuldigd?

Werknemer wordt ziek vóór zijn vakantie

Ja, dezelfde regels als wanneer geen vakantie was gepland zijn van toepassing. De werknemer zal zijn vakantiedagen niet verliezen, maar kan deze op een later tijdstip opnemen.

Werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Neen, de vakantie loopt gewoon door alsof uw werknemer niet ziek was. Hij kan zijn vakantiedagen dus niet naar een later tijdstip verschuiven.

Controle tijdens vakantie?

De werkgever heeft het recht een medische controle uit te voeren op de realiteit van de ziekte, zelfs als de werknemer in het buitenland is.

De zieke werknemer moet dit controlerecht van de werkgever respecteren, ook wanneer hij op vakantie vertrekt. De werknemer moet daarom zijn verblijfplaats melden. Het is aangewezen om deze meldingsplicht ook op te nemen in het arbeidsreglement. Op die manier kan de werknemer de werkgever achteraf niet verwijten dat hij niet van deze verplichting op de hoogte was.

De werkgever kan vervolgens een controlearts sturen naar het verblijfadres van de werknemer, zelfs als deze in het buitenland zit, al zal dit in de praktijk vaak niet haalbaar zijn. In bepaalde gevallen is het zelfs verdedigbaar om de werknemer op te roepen om zich op een vastgesteld tijdstip naar de controlearts in België te begeven om zich daar aan een medische controle te onderwerpen. De verplaatsingskosten zullen dan wel ten laste van de werkgever zijn.

Indien het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werknemer gedurende een bepaalde tijdspanne moet thuis blijven om een controlebezoek mogelijk te maken, kan de werknemer alsnog op vakantie vertrekken. Het feit dat de werknemer gedurende een bepaalde periode thuis moet blijven, verplicht hem immers niet om op zijn thuisadres beschikbaar te zijn. De werknemer moet enkel beschikbaar zijn op het verblijfadres dat hij aan de werkgever heeft meegedeeld, dit kan dus ook het vakantieadres zijn.

Als de werknemer deze verplichtingen niet naleeft en bijvoorbeeld zijn verblijfadres niet meedeelt aan de werkgever, kan dit worden gelijkgesteld met een weigering van de controle waardoor de werkgever gerechtigd is om het gewaarborgd loon in te houden.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.