Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Wijzigingen Vlaams Opleidingsverlof schooljaar 2021-2022

Vanaf 1 september 2021 zullen opleidingen via e-learning en “blended leren” definitief mogelijk zijn bij het Vlaams opleidingsverlof. Uw werknemers kunnen vanaf dan dus ook Vlaams opleidingsverlof opnemen voor lessen die ze online volgen. Daarnaast heeft de Vlaamse regering recent ook beslist dat het aantal uur Vlaams opleidingsverlof vanaf 1 september 2021 verdubbeld kan worden. Een werknemer kan daarbij tot 250 uur per schooljaar recht hebben op Vlaams opleidingsverlof. De bijkomende 125 uur kunnen echter enkel gebruikt worden voor opleidingen die gevolgd worden op vraag van de werkgever. Uw werknemer heeft dus recht op 125 uur opleidingsverlof voor opleidingen die hij of zij zelf kiest. Enkel als u uw werknemer voorstelt om nog andere opleidingen te volgen, kan hij of zij nog 125 uur bijkomend Vlaams opleidingsverlof opnemen. Deze maatregel geldt enkel voor het schooljaar 2021-2022.

E-learning en blended leren

E-learning

Als uw werknemer gebruik wil maken van het Vlaams opleidingsverlof, moet hij een opleiding volgen van minstens 32 contacturen of 3 studiepunten. Bij opleidingen met contacturen kunnen die uren nu ook via e-learning in een digitale omgeving gevolgd worden. Het is dus mogelijk om de opleidingen (deels) via bijvoorbeeld Zoom of Teams te volgen.

Het mag dan wel niet gaan om vooraf opgenomen lessen. Alle cursisten moeten de lessen op hetzelfde moment volgen en er moet ook interactie mogelijk zijn. De deelnemers moeten elkaar kunnen zien en horen. Het is de bedoeling dat de e-learningopleiding zo veel mogelijk op lessen in een klaslokaal lijkt.

Blended leren

Vanaf 1 september 2021 kunnen opleiding ook via “blended leren” aangeboden worden en recht geven op Vlaams opleidingsverlof. Ook in dat geval moeten er minstens 32 contacturen of 3 studiepunten voorzien zijn.

Bij “blended leren” worden zogenaamde “face-to-face” momenten afgewisseld met lessen via online modules. De opleiding kan zowel momenten bevatten waarop de lesgever en de cursist-werknemer samen fysiek aanwezig zijn op één locatie als momenten waarop de cursist-werknemer zelf opleidingsdelen kan bestuderen en inoefenen.

De cursist-werknemer moet ook weten wat de opleidingsverstrekker van hem verwacht om recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof. Daarom moet de opleidingsverstrekker voor de opleidingen die hij via “blended leren” aanbiedt, ook een zogenaamd “learning management systeem” (lms) gebruiken. Zo kan de opleidingsverstrekker het leerproces en de evolutie van de cursist-werknemer ondersteunen en opvolgen.

Als werkgever bent u niet verplicht om na te gaan of de opleidingsverstrekker de regels over e-learning of blended leren correct uitvoert. Als de opleiding in de opleidingsdatabank is opgenomen, kan uw werknemer Vlaams opleidingsverlof aanvragen. Het is de Vlaamse overheid die zal nagaan of de opleidingsverstrekker ook effectief alle opgelegde regels volgt.

Het initiatiefrecht voor de werkgever

Tot nu moest uw werknemer het Vlaams opleidingsverlof aanvragen om er gebruik van te kunnen maken. Het initiatief moest dus van de werknemer komen. Deed uw werknemer de aanvraag, dan had hij recht op maximaal 125 uur opleidingsverlof.

De Vlaamse regering heeft nu een akkoord bereikt om dat maximum van 125 uur te verdubbelen tijdens het schooljaar 2021-2022. Die bijkomende uren kunnen echter enkel gebruikt worden voor opleidingen die werknemers op uw vraag volgen.

Werknemers hebben volgend schooljaar dus recht op maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof voor opleidingen die ze op hun eigen initiatief volgen. Daarnaast kunnen ze bijkomend maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof krijgen voor opleidingen die ze op uw vraag volgen. Bij uw terugbetalingsaanvraag geeft u aan of de opleiding werd gevolgd op uw vraag of op initiatief van de werknemer.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 kunnen werknemers ook meerdere arbeidsmarktgerichte opleidingen volgen en alle contacturen samentellen om aan het minimum van 32 contacturen te komen.

Als uw werknemer bijvoorbeeld twee arbeidsmarktgerichte opleidingen volgt van 20 uur elk, zal hij recht hebben op maximaal 40 uur opleidingsverlof.

Deze maatregelen zullen in werking treden vanaf 1 september 2021 en gelden tot 31 augustus 2022.

 

Bron: Besluit van 28 mei 2021 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended leren en de intrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie, Belgisch Staatsblad 22 juni 2021; Besluit van 18 juni 2021 van de Vlaamse Regering tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, Belgisch Staatsblad 1 juli 2021 (eerste editie)

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.