Uw partner
in loonadministratie

Handel Diensten & Industrie vzw - Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers nr.980 - 981

Handel, Diensten & Industrie vzw is een interprofessioneel en neutraal erkend sociaal secretariaat dat gespecialiseerd is in de loonadministratie van kleine tot middelgrote ondernemingen.

HDI werd opgericht door Christine Beyens en telt momenteel drie vestigingen waar dagelijks, onder leiding van Christine en haar dochter Fien Beyens, een 25- tal medewerkers het beste van zichzelf geven om de klanten van een kwalitatieve service te voorzien. Samenwerken met HDI biedt volgende voordelen:

  • een deskundig en dynamisch team
  • een persoonlijke dossierbeheerder
  • grote bereikbaarheid
  • klantgerichte informatie
  • gebruiksvriendelijke online tools

Laatste nieuws

Nieuws

DIGITALE TOOLS HDI

- De digitale wereld staat niet stil en bijna dagelijks maken we kennis met nieuwe apps of tools. HDI heeft de afgelopen maanden fors geïnvesteerd in zijn digitaal platform met een aantal praktische tools die het beheer van uw loonadministratie aanzienlijk kunnen vereenvoudigen.  Wenst u graag digitaler te werken of vraagt u zich af welke tools wij kunnen aanbieden? Neem dan contact met ons op via Ruth@hdi.be of 09/244.56.35 voor meer informatie.

Nieuws

Doelgroepvermindering jongeren en ouderen vanaf 01/01/2020

- Vlaamse Regering wijzigt doelgroepvermindering jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020   De Vlaamse Regering wil de doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020 aanpassen: voor jongeren: geen doelgroepvermindering meer voor de aanwerving van een middengeschoolde jongere (zonder diploma hoger onderwijs en < 25 jaar bij indiensttreding); voor ouderen: pas vanaf 58 jaar in plaats van vanaf 55 jaar een doelgroepvermindering voor de aanwerving en tewerkstelling van ouderen.   Voor laaggeschoolde jongeren en leerlingen alternerend leren blijft de doelgroepvermindering ongewijzigd behouden.   Voor werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 in dienst zijn getreden, behouden de werkgevers hun doelgroepverminderingen onder de huidige voorwaarden.   Werkgevers die uiterlijk op 31 december 2019 reeds genieten van de doelgroepverminderingen, ontvangen deze voordelen verder op voorwaarde dat de werknemer elk kwartaal aan de voorwaarden voldoet.   Voor oudere werknemers die nog geen 58 jaar zijn, geldt er een specifieke overgangsmaatregel. Werkgevers die een werkzoekende van 55-57 jaar hebben aangeworven die na het verloop van de 8 kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt, zullen, in afwachting dat hun werknemer 58 jaar wordt, gebruik kunnen maken van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers, zoals deze vóór de wijziging van de regelgeving bestaat. Hierdoor sluiten de 2 vormen van vermindering op elkaar aan zonder onderbreking.   Dit is gebaseerd op een voorontwerp, wijzigingen zijn dus nog steeds mogelijk.   Bron: Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 en memorie van toelichting, Vlaamse Ministerraad van 18 oktober 2019, beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be.  

Lees meer nieuwsberichten