Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanpassing structurele vermindering RSZ vanaf 1 april 2022

Werkgevers uit de privésector kunnen onder bepaalde voorwaarden een structurele vermindering van de werkgeversbijdragen aan de RSZ genieten. Sinds 1 april 2022 werden de loongrenzen voor de berekeningsformule van de structurele vermindering aangepast. Bovendien werd er een “zeer laag lonen”-component toegevoegd om de loonkostenstijging voor de werkgevers door de verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen gedeeltelijk te compenseren. Dit laatste is wel nog onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

  • Categorie 1 = 0,1400 x (9.779,77 – S) + 0,4000 x (5.889,70 - S) (algemene categorie)
  • Categorie 2 = 79,00 + 0,2557 x (8.215,66 – S) + 0,4000 x (6.048,89 - S) + 0,0600 x (W – 14.342,02) (categorie sociale maribel)
  • Categorie 3 met loonmatiging = 0,1400 x (10.597,01 – S) + 0,4000 x (5.889,70 - S) (categorie beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven, werknemers met loonmatiging)
  • Categorie 3 zonder loonmatiging = 495,00 + 0,1785 x (10.061,21 – S) + 0,4000 x (5.889,70 - S)  (categorie beschutte werkplaatsen en maatwerkbedrijven, werknemers zonder loonmatiging)

Bron: Administratieve instructies RSZ 2022/1.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.