Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanvullende stagebonus voor leerlingen aan de slag tijdens de coronacrisis

Indien u een leerling in het kader van duaal leren heeft tewerkgesteld voor minstens 3 maanden in de periode  1 september 2020 tot 31 augustus 2021, kan u recht hebben op een aanvullende stagebonus van 1.000 EUR bovenop de gewone stagebonus.

De aanvullende stagebonus is een eenmalige uitbreiding en verhoging van de gewone stagebonus omwille van het feit dat ondernemingen het toch mogelijk hebben gemaakt om werkplekleren te blijven voorzien aan jongeren tijdens de moeilijke coronacrisis.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De aanvullende stagebonus kan worden bekomen voor alle leerlingen ongeacht hun leeftijd;
  • Het moet gaan om een werkplekleren in het kader van duaal leren nl.
    • Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)
    • Stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO)
    • Deeltijdse arbeidsovereenkomst
  • De jongere moet minstens 3 maanden in de onderneming worden opgeleid

Aanvraag

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, kan u de aanvullende stagebonus bekomen.

Indien u reeds een aanvraag heeft ingediend voor de gewone stagebonus, dan zal u de aanvullende premie automatisch krijgen.

Indien u nog geen aanvraag heeft ingediend voor de gewone stagebonus of voldoet u enkel aan de voorwaarden voor de aanvullende stagebonus, dan dient u een aanvraagformulier in te vullen. Voor meer informatie: https://www.vlaanderen.be/stagebonus/de-stagebonus-aanvragen

Neem bij twijfel zeker eens contact op met de school van de jongere aangezien zij u kunnen begeleiden bij het indienen van de aanvraag.

U kan de aanvraag nog indienen tot 31/12/2021.

Bron: https://www.vlaanderen.be/stagebonus/aanvullende-stagebonus#aanvraagprocedure

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.