Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Aanwervingspremie langdurig werkzoekenden vanaf 2017

Werkgevers die een langdurig werkzoekende in dienst nemen, zullen daar vanaf 2017 een premie voor krijgen. Dat besliste de Vlaamse Regering begin december 2016 op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. De aanwervingspremie zal opgesplitst zijn in 2 schijven: een eerste schijf van 1.250 euro wordt verkregen na drie maanden en een tweede schijf van 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling.

 

Mensen die al lang werkzoekend zijn hebben het moeilijk om hun loopbaan opnieuw te lanceren. Het ontbreekt hen evident aan recente werkervaring. Om daaraan te verhelpen, ontwikkelde de Vlaamse Regering al het concept van de tijdelijke werkervaring: mensen via opleidingen en stages opnieuw aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt.

Om werkgevers aan te sporen de laatste horde ook nog te nemen en hen een arbeidscontract aan te bieden, werkte minister van Werk Muyters een aanwervingspremie uit. Werken met een premie in twee fases zorgt ervoor dat eerst de aanwerving op zich gestimuleerd wordt, waarna met de tweede schijf gemikt wordt op een duurzame tewerkstelling.”

 

Voorwaarden met betrekking tot de langdurig werkzoekende:

 

Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en moet hij of zij tussen 25 en 54 jaar oud zijn. Minister Muyters: “We beperken de leeftijd tot die leeftijdscategorie om overlapping met de RSZ-doelgroepenkorting te vermijden. Voor werknemers jonger dan 25 jaar en ouder dan 55 jaar krijgen werkgevers immers al een doelgroepkorting via de RSZ.”

 

In 2017 trekt de regering hiervoor 10,6 miljoen euro uit. In 2018 stijgt het budget naar 25 miljoen euro. De premie zal toegekend kunnen worden voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

 

Momenteel is er nog geen informatie ter beschikking over de aanvraagprocedure van dergelijke premie. Wij houden u op de hoogte…

 

Bron: Persbericht minister Philippe Muyters dd. 2 december 2016.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.