Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Actiedag 13 mei 2022 - Nationale betoging 20 juni 2022

Op vrijdag 13 mei 2022 plant het gemeenschappelijk vakbondsfront een actiedag in het kader van de campagne tegen de loonnormwet. Een nationale betoging is gepland op 20 juni 2022.

Wat als mijn stakende-werknemer afwezig is?

Deze aangekondigde acties kunnen aanleiding geven tot afwezigheden in sommige ondernemingen. Werknemers die aan deze actiedagen deelnemen, hebben geen recht op loon. De vakbond beschouwt deze dagen als actiedagen, waarvoor de gesyndiceerde werknemers een vergoeding kunnen krijgen van hun vakbond.

Wat met mijn niet-stakende werknemers?

Als werkgever moet u werk voorzien voor de niet-stakende werknemers. Een werkgever wordt enkel ontheven van zijn plicht om werk te verschaffen wanneer een staking onvoorzienbaar is, niet te wijten is aan een fout van de werkgever en de staking het verschaffen van werk onmogelijk maakt. Aangezien de staking hier aangekondigd werd, zal u moeten voorzien in werk.

Werkgevers lichten hun personeel best in over deze actiedagen zodat het personeel ook maatregelen kan nemen om tijdig op het werk aan te komen. Komt een niet-stakend personeelslid alsnog te laat of zelfs niet opdagen als gevolg van de actiedagen, dan hebben zij in principe geen recht op loon.

Opgelet, wanneer een werknemer het werk niet kan aanvatten omwille van stakingspiket bij de ingang van het bedrijf, wordt aangenomen dat hij/zij op het werk is aangekomen en dan heeft de werknemer recht op gewaarborgd dagloon ten laste van de werkgever.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.