Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Akkoord over uitbreiding van het rouwverlof

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft op 26 mei 2021 een wetsvoorstel goedgekeurd over de uitbreiding van het rouwverlof.

Het wetsvoorstel voorziet een uitbreiding van het rouwverlof tot tien dagen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen die een inwonend kind of partner verliezen.

Van deze tien dagen rouwverlof zouden drie dagen verplicht opgenomen moeten worden tussen het moment van overlijden en de begrafenis.

De overige zeven dagen kunnen vrij gekozen worden binnen een periode van één jaar na het overlijden.

In onderling akkoord met de werkgever kan er wel afgeweken worden van deze regeling.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel ook in een uitbreiding van het rouwverlof voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg. Hierdoor komen ook pleegouders die een pleegkind zouden verliezen, dat ze meer dan een half jaar onder hun hoede hadden, in aanmerking voor dit rouwverlof.

Op dit moment is de uitbreiding van het rouwverlof nog niet definitief. Er zijn ook nog een aantal praktische openstaande vragen, onder meer omtrent de financiering van het rouwverlof. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte wanneer deze regeling effectief wordt ingevoerd.

Bron: Wetsvoorstel tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een inwonend kind; diverse media.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.