Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Arbeidsinspectiecampagnes in 2018: Ook in uw sector?

In principe zijn de opdrachten van de van de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) uitgesplitst in reactieve en proactieve acties. Proactieve acties zijn inspectiebezoeken volgens de keuze van de inspecteur. Het doel van de arbeidsinspectie is om proactieve acties te stroomlijnen en reactieve acties zoveel als mogelijk te beperken. Als gevolg hiervan worden inspectiecampagnes al sinds 2008 georganiseerd per thema of per sector. In deze infoflash vindt u een overzicht van de inspectiecampagnes in 2018.

 

Nationale campagnes worden regelmatig georganiseerd met de medewerking van externe partners zoals het SLIC (Europees Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de arbeidsinspectie), de NAVB (omgedoopt tot Constructiv BoP) of nog andere inspectiediensten zoals deze van de FOD Economie. Nationale campagnes hebben het nadeel dat ze relatief gezien een te groot deel van de middelen van de inspectie in beslag om telkens een hoog aantal niet-conformiteiten met de reglementering te moeten vaststellen. Daarom legt de inspectie sedert een aantal jaar vooral de nadruk op lokale campagnes, en dit ten einde:

 

-Een sector wakker te maken voor de problematiek van de preventie;

-Een nulmeting te maken ten einde de impact van de inspectie te kunnen meten;

-De sector op hun verantwoordelijkheid wijzen en uit te nodigen een actieplan voor te stellen die onder andere eenvormige analyse-instrumenten en codes van goede praktijk inhouden. De inspectie is bereid binnen de perken van haar middelen, aan deze initiatieven mee te werken en ze te ondersteunen.

 

De acties die deze sectoren ondernemen worden door een nationale campagne afgepoetst. Ieder van de 8 regionale directies wordt gevraagd om minstens één campagne volgens het operationeel plan van de inspectie te organiseren.

 

In 2018 zijn de geplande inspectiecampagnes:

1. Regionale campagnes

Regionale directie

Sector

Thema

West-Vlaanderen

- Festivals
- Professionele sportclubs

Veiligheid

Oost-Vlaanderen

Landbouw

Gevaarlijke producten
(Gewasbeschermingsmiddelen)

Antwerpen

Bouwpromotoren

Veiligheid (bouw-coördinatoren)

Limburg &
Vlaams-Brabant

Productiebedrijven

Veiligheid (intern transport)

Brussel

Callcenters

Psychosociale risico's

Henegouwen

Voedingssector

Gevaarlijke producten
(onderhoudsproducten)

Namen - Luxemburg
- Waals-Brabant

Groendiensten (onderhoud)

Veiligheid (arbeidsmiddelen)

Luik

Verhuisondernemingen

 

 

2. Nationale campagnes

Sector

Thema

Partner

Uitzendsector          

 

Europese SLIC (Senior Labour
Inspectors Committee)

Liften

 

FOD Economie

Bouwsector

Vallen van hoogte
(2de handhavingsluik)

Constructiv BoP

Bouwsector

Afbraakwerken

 

 

Daarnaast worden er acties gepland in het kader van de synergie tussen de 2 componenten van de arbeidsinspectie (Toezicht op de sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het werk). De sectoren staan nog niet helemaal vast. Er wordt gedacht aan fraudegevoelige sectoren zoals de vleessector of nog de bouwsector. Het thema is hier voornamelijk de Europese gedetacheerde werknemers.

 

De inspecties gebeuren volgens een vast stramien. Bij elk bezoek wordt het beleid van de werkgever inzake welzijn nagegaan. Vervolgens wordt de aanpak in elk domein van de welzijnswet overlopen. En wordt er dieper ingegaan op het thema gekozen voor de sector. Bij vastgestelde tekortkomingen of inbreuken zal de inspecteur actie ondernemen. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing en zelfs het stopzetten van de activiteit indien er echt ernstige tekortkomingen worden vastgesteld. Er wordt gerekend op het hefboomeffect dat inspectiecampagnes kunnen bieden. Zo wordt verwacht dat de betrokken sectoren hun verantwoordelijkheid nemen.

 

Een mogelijkheid hierbij is bv. het opmaken van een OiRA-tool. OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment. Het is een gratis softwareprogramma dat werd ontwikkeld door het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) om bedrijven, en in het bijzonder kmo's, de mogelijkheid te geven om op een eenvoudige en efficiënte manier de risico's inzake welzijn op het werk te analyseren. De sociale partners van de sector begeleiden de opmaak van OiRA en er wordt ook telkens een arbeidsinspecteur bij betrokken. Een ander tastbaar gevolg van inspectiecampagnes is het afsluiten van een samenwerkingsprotocol tussen een sector (werkgevers en werknemers) en de overheid.

 

Bron: Luc Van Hamme, senTRAL Nieuws, 7 november 2017

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.