Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Arbeidskaart B: Nieuwe loongrenzen voor hooggeschoold en leidinggevend personeel

Hooggeschoold en leidinggevend personeel dat geen onderdaan is van de EER ( = EU-lidstaten, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen) of van Zwitserland, heeft een arbeidskaart B nodig om in België te kunnen werken.

Hooggeschoolde werknemers moeten een diploma hoger of universitair onderwijs hebben en een bepaald minimum bruto jaarloon verdienen. Deze loongrens wordt jaarlijks aangepast. Vanaf 1 januari 2017 moet de hooggeschoolde werknemer minimum € 40.124 bruto verdienen om een arbeidskaart B te kunnen verkrijgen.

Het bruto jaarloon dat werknemers met een leidinggevende functie moeten ontvangen om in aanmerking te komen voor een arbeidskaart bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 66.942. Een werknemer met een leidinggevende functie moet iemand zijn die daadwerkelijk binnen de onderneming leiding geeft. Indien er twijfel bestaat of een werknemer een leidinggevende functie uitoefent, zal de Dienst Migratie – die de arbeidskaarten uitreikt – een verdere omschrijving van de taakinvulling van de betrokken werknemer opvragen om de opgegeven kwalificatie te kunnen beoordelen.

 

Bron: www.vlaanderen.be/werk

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.