Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Belang van ontvangstbewijs bij papieren ecocheques

Wij willen u er nogmaals aan herinneren dat de werkgever de papieren ecocheques aan zijn werknemer moet overhandigen tegen een ontvangstbewijs.

 

Wat wordt aanvaard als ontvangstbewijs?

 

  • ofwel tekent de werknemer een document van ontvangst af bij de werkgever;
  • ofwel stuurt de werkgever het pakket, aangetekend, naar de werknemer, met een 'bericht van ontvangst'.

 

Het louter afleveren van een document van ontvangst volstaat dus niet. Het is belangrijk dat de werknemer dit document ook aftekent (behoudens bij aangetekende zending).

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.