Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

BELANGRIJK BERICHT HORECA!

 

 

We krijgen nieuws dat bepaalde controlecentra van Toezicht op het Werk erop toezien of er voorafgaandelijk een aanvraag gedaan werd om te mogen werken met overuren bruto = netto. Ook in de media verschenen er reeds verontrustende berichten dat de overuren zouden worden afgeschaft, nochtans hadden de ministeries destijds medegedeeld dat er een grote tolerantie zou aan de dag gelegd worden.

 

We leggen het systeem uit om te kunnen werken met overuren zoals dit volgens de op dit moment nog steeds geldende wetgeving is voorgeschreven. Ook de grens van 300 overuren die werd verhoogd door de Wet Sociale Zaken per jaar voor werknemers die werken in een zaak zonder geregistreerde kassa en 360 overuren in zaken mét geregistreerde kassa, is nog niet officieel van kracht aangezien de vakbonden weigeren een CAO af te sluiten.

 

Voor de overuren bruto=netto (zonder RSZ, zonder BV) te kunnen toepassen zou volgens centra van Toezicht op het Werk bijgevolg volgende procedure ook worden toegepast in de Horeca.:

 

1. Wegens een buitengewone vermeerdering van het werk:

  • Ze moeten een buitengewoon karakter hebben. Dit wordt niet verder toegelicht, maar helaas staat een toename van werk tijdens ons toeristisch seizoen niet gecatalogeerd als zijnde buitengewoon.
  • Voorafgaandelijk akkoord van de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Inspectie Toezicht op het Werk.
  • De VDAB moet binnen de 3 arbeidsdagen die volgen op het einde van de betalingsperiode in kennis gesteld worden van het aantal overuren, het aantal en de beroepscategorie van de betrokken werknemers en het percentage dat die overuren vertegenwoordigen ten overstaan van de normale prestaties.
  • Het toepasselijk uurrooster moet minstens 24 uren op voorhand aangeplakt worden in de lokalen van de onderneming.
  • Vergeet ook niet per werknemer een overeenkomst op te (laten) maken omtrent de aanvraag tot niet recuperatie van de overuren zodat u iets op papier heeft dat uw werknemer zich akkoord verklaart met de uitbetaling van de overuren!

 

2. Wegens onvoorziene noodzakelijkheid:

  • De overuren moeten een onvoorzien karakter hebben.
  • De sociaal-inspecteur-districtshoofd van de Inspectie Toezicht Sociale Wetten moet normalerwijze binnen de 3 arbeidsdagen in kennis worden gesteld van deze overuren. Ze gaan echter wel akkoord met een maandelijkse kennisgeving.

 

Het is dus mogelijk dat enerzijds een aanvraag wordt geweigerd! Als er geen aanvraag is, zou bij latere controle anderzijds ook de vrijstelling van RSZ/BV op de ingetrokken kunnen worden met alle gevolgen van dien. De maatregelen zorgen dus voor rechtsonzekerheid!

 

Bovendien is er ook in de media verschenen dat de ‘goedkope overuren’ misschien zouden verdwijnen. Net daarom adviseren wij dus ook om deze overuren onder voorbehoud toe te passen. Het is namelijk mogelijk dat men alles afschaft en alsnog toeslagen opeist alsook de normale patronale lasten.

 

Als u wenst gebruik te maken van de ‘goedkope overuren’ kan u toestemming vragen om overuren te mogen presteren. Deze aanvraag moet maandelijks gebeuren voor aanvang van de maand. Wij kunnen u ook een modelbrief bezorgen om de aangifte te kunnen doen van de overuren wegens onvoorziene noodzakelijkheid. Bovendien adviseren wij om de overuren te beperken tot 130u per jaar per werknemer zonder inhaalrust. 

 

Ter info: er kan ook geen economische werkloosheid worden aanvaard door de RVA als er sprake is van overuren in de betrokken weken.

 

Voor verdere informatie kan u uiteraard bij ons terecht.

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.