Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Betaling van de feestdag van 1 mei 2020 tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De feestdag van vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid) moet door de werkgever betaald worden indien deze valt tijdens de eerste 14 ononderbroken kalenderdagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ten gevolge van het coronavirus). De werknemer ontvangt voor deze dag geen uitkering van de RVA en heeft ten laste van de werkgever recht op zijn normaal loon.

De periode van 14 kalenderdagen moet ononderbroken zijn. Dit betekent het volgende:

  • werknemers die op vrijdag 1 mei 2020 al langer dan 14 kalenderdagen ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn, zullen voor deze feestdag geen loon ontvangen van de werkgever, maar een uitkering van de RVA;
  • werknemers die op vrijdag 1 mei 2020 minder dan 14 kalenderdagen ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn, zullen voor deze feestdag loon ontvangen van de werkgever;
  • werkgevers die het laten werken van de werknemers en tijdelijke werkloosheid afwisselen, zullen de feestdag van 1 mei 2020 moeten betalen als de werknemers de afgelopen 14 kalenderdagen gewerkt hebben.
Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.