Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Buitenlandse werknemers in dienst: hoe indienen van de belastingsaangifte?

Indien u, als Belgische werkgever, een (tijdelijke) werknemer in dienst hebt die in het buitenland woont, dan moet deze werknemer een belastingsaangifte niet-inwoners indienen.

 

Een niet-inwoner die in België inkomsten ontvangt uit zijn/haar tewerkstelling als zelfstandige, loontrekkende die niet verblijft in België of als buitenlands kaderlid met een speciaal statuut, moet zich registreren bij het centrum buitenland van de FOD Financiën. De niet-inwoner kan de registratie online voltooien via de website www.financien.belgium.be (rubriek ‘Particulieren > Internationaal > Belasting niet-inwoners).

 

Na de registratie ontvangt de niet-inwoner voortaan automatisch jaarlijks een papieren aangifteformulier. Dat zal in de loop van de maand oktober verstuurd worden. De niet-inwoner kan ook een aangifte indienen via Tax-on-web. Tax-on-web zal in de loop van september opengesteld worden voor de belasting voor niet-inwoners.

 

Alle nuttige informatie in verband met de indieningsplicht voor de belasting niet-inwoners, de contactgegevens van het centrum buitenland, enz.… vindt u op de website van de FOD Financiën (www.financien.belgium.be) onder de rubriek Particulieren > Internationaal > Belasting niet-inwoners.

 

Bron: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte_niet-inwoners

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.