Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Communiefeest of feest vrijzinnige jeugd: recht op klein verlet?

Voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van de kinderen van de werknemer heeft de werknemer recht om met behoud van loon afwezig te blijven van het werk. Echter voor de eerste communie of het lentefeest van de kinderen heeft de werknemer geen recht op klein verlet.

 

De dag klein verlet valt samen met de dag van de gebeurtenis. Wanneer de dag van de plechtigheid echter samenvalt met een zondag, een feestdag of een dag waarop normaal gezien niet gewerkt wordt in de onderneming, valt de vrije dag op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt. Wanneer de werknemer meerdere kinderen heeft die op dezelfde dag hun plechtige communie doen, dan blijft het recht op klein verlet beperkt tot één dag.

 

Opgelet! Deeltijdse werknemers verliezen soms hun recht op klein verlet. Indien de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd plaatsvindt op een zondag en in de onderneming wordt er van maandag tot vrijdag gewerkt dan betekent dit concreet dat een deeltijdse werknemer die nooit werkt op maandag en vrijdag geen recht zal hebben op klein verlet.

 

De toekenning van de dag klein verlet is onderworpen aan voorwaarden:

  • De werknemer moet de werkgever vooraf of zo spoedig mogelijk verwittigen
  • De werknemer moet het klein verlet gebruiken voor het doel waarvoor het toegekend is
  • De werknemer zal loonverlies lijden wegens de afwezigheid van het werk. Indien de uitvoering van de arbeidsovereenkomst reeds geschorst is om een andere reden (bv. ziekte), dan verliest de werknemer het recht op klein verlet
  • De werkgever mag het recht op klein verlet niet verhinderen. Hij mag wel een bewijsstuk vragen. De school, de catechist of het organiserend comité van het feest van de vrijzinnige jeugd kunnen daartoe een attest afleveren.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.