Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Controlekaarten C3.2 A Bouw bij indiensttreding

 

Wanneer een arbeider in dienst treedt bij een werkgever die ressorteert onder paritair comite 124 Bouwbedrijf, dient men bij de dimona-aangifte bij indiensttreding twee C3.2A-kaartnummers mee te geven: één voor de maand van indiensttreding en één voor de daaropvolgende maand.

 

In het verleden konden we bij een dringende indiensttreding, deze kaarten snel aanvragen via het werkloosheidsbureau (RVA). Recentelijk heeft deze instantie echter beslist geen C3.2A Bouw meer af te leveren aan werkgevers die reeds een erkenning hebben bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

 

Het is de regel dat de werkgevers zelf hun controlekaarten tijdelijke werkloosheid bij het Fonds voor Bestaanszekerheid bestellen. Het Fonds levert kaarten af op naam van de werkgever en zijn werknemer, alsook controlekaarten waar de werkgever de naam van de werknemer zelf kan invullen.

 

De werkgever dient dus zelf niet-nominatieve kaarten C3.2A aan te vragen bij het Fonds om bij een indiensttreding van een nieuwe werknemer deze kaarten te gebruiken om zijn dimona aangifte te doen. Het telefoonnummer van het Fonds voor Bestaanszekerheid: 09/209.65.33 of 02/209.65.65 en 02/209.66.66.

 

Indien de werkgever geen blanco kaarten C3.2A ter beschikking heeft, kunnen wij de dimona aangifte niet geldig uitvoeren en zal de werknemer dus niet kunnen starten! Gelieve dus steeds de nodige kaartnummers, samen met de gegevens van de werknemers aan ons te bezorgen. 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.