Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

CORONA: Coronapremie van € 500

De ministerraad heeft de nodige wetgevende teksten goedgekeurd om in 2021 aan de werknemers een coronapremie van maximum € 500 toe te kennen.

Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, krijgen de mogelijkheid om aan hun werknemers een eenmalige verhoging toe te kennen in de vorm van een coronapremie van maximum € 500. De premie valt buiten de loonnorm.

De premie neemt de vorm aan van cheques die gebruikt kunnen worden in een aantal handelszaken en inrichtingen, om zo doelgericht de consumptie te ondersteunen en bij te dragen tot het economisch herstel na de coronacrisis.

De coronapremie kan worden toegekend tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021.

De werkgever betaalt een bijzondere bijdrage van 16,5%. De werknemer is geen bijdrage verschuldigd. De premie is vrijgesteld in de personenbelasting en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

Deze ontwerpteksten worden nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: www.news.belgium.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.