Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: Diverse steunmaatregelen worden niet verlengd

De overheid heeft in het kader van de corona-crisis heel wat steunmaatregelen uitgewerkt. Een aantal van deze steunmaatregelen worden niet meer verlengd.

Studentenarbeid

In het vorige kwartaal mochten studenten arbeid verrichten zonder dat hun uren meetelden voor het contingent van 475 uren per jaar dat niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen, alsook was er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op hun bezoldigingen.

Deze maatregel liep echter af. Vanaf het vierde kwartaal 2021 gelden opnieuw de algemene regels omtrent studentenarbeid.

Telewerkvergoeding

Aan werknemers die structureel telewerken kan een forfaitaire bureau- of telewerkvergoeding worden toegekend. In de vorige kwartalen was dit bedrag verhoogd. Vanaf het vierde kwartaal 2021 is het maximumbedrag van € 129,48 terug van toepassing.

Vrijwillige corona-overuren voor essentiële sectoren

Voor de eerste drie kwartalen van 2021 konden werkgevers uit de essentiële sectoren vrijwillige ‘corona’-overuren laten presteren. Deze maatregel liep op 30 september 2021 ten einde.

De essentiële sectoren kunnen nu, zoals alle werkgevers, gebruik maken van de relance-overuren. De reeds in 2021 gepresteerde vrijwillige corona-overuren, moeten echter in mindering worden gebracht op het contingent van extra vrijwillige relance-overuren dat nog kan worden gepresteerd in 2021. Voor 2022 zijn de volledige 120 relance-overuren beschikbaar.

De regelgeving omtrent de relance-overuren is nog steeds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hun toepassing in de praktijk wordt echter reeds aanvaard.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur

In de zorgsector, het onderwijs en de instellingen belast met contactopsporing kon er met tijdelijk werklozen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden afgesloten.

Bovenstaande maatregel werd niet verlengd, dus de gewone regels omtrent arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zijn terug van toepassing.

Werken tijdens tijdskrediet

Werknemers in tijdskrediet, thematisch verlof of een landingsbaan konden tijdelijk tewerkgesteld worden bij een werkgever in de zorgsector, het onderwijs of contactopsporingscentra. Zij behielden 75% van hun uitkering indien zij de RVA verwittigden van deze tewerkstelling.

Deze maatregel wordt niet verlengd na 30 september 2021.

Terbeschikkingstelling van werknemers

Een werkgever kon zijn vaste werknemers ter beschikking stellen van gebruikers uit de zorgsector, het onderwijs en aan gebruikers die instellingen en centra exploiteren die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Hieromtrent gelden ook opnieuw de gewone regels (bv. toelating of verwittiging van de inspectiediensten).

Doelgroepverminderingen in het kader van corona

De doelgroepverminderingen die werden toegekend voor werkgevers uit de horeca, de reis- en evenementensector zijn afgelopen en worden niet meer verlengd.

Van andere maatregelen is het momenteel nog onduidelijk of ze al dan niet worden verlengd. Het gaat onder meer over de vrijstelling van de factuur vakantiegeld voor de horeca of de versoepeling van de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.