Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: fiscale gevolgen van thuiswerk door grensarbeiders – verlenging

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit. Omdat dit een invloed kan hebben op hun belastingen werden er bepaalde regelingen getroffen. 

België heeft zowel met Nederland, Duitsland, Frankrijk als Luxemburg een akkoord afgesloten waarin duidelijkheid wordt verschaft over de situatie van de grensarbeiders  in de context van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, meer bepaald wat betreft de neutralisering van de dagen thuiswerk. Het thuiswerk in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk of Luxemburg ten gevolge van de coronacrisis wordt beschouwd als arbeidsprestaties in de werkstaat, voor zover de werknemer voor de betrokken dag thuiswerk in de werkstaat zou gewerkt hebben indien er geen coronamaatregelen zouden getroffen zijn. 

Deze afwijkende regeling kan niet worden toegepast voor thuiswerk dat de werknemer zou verricht hebben mochten er geen maatregelen t.g.v. corona genomen zijn, bijvoorbeeld indien de werknemer vóór de coronacrisis al structureel van thuis uit werkte.

De toepassingsperiode van deze akkoorden liep tot 30 juni 2020 en wordt nu verlengd tot 31 augustus 2020.

Bron: www.financien.belgium.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.