Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: geen verlenging voor de tijdelijke verhoging van de grenzen van het loonbeslag en de loonoverdracht

Voor de periode van 20 juni 2020 tot 31 augustus 2020 werd er, omwille van het coronavirus, een tijdelijke verhoging van 20% inzake de grenzen voor het loonbeslag en de loonoverdracht ingevoerd. Daarnaast werd ook het extra bedrag voor kinderen ten laste tijdelijk verhoogd.

Vanaf 1 september 2020 stopt deze tijdelijke verhoging en gelden opnieuw de bestaande beslagdrempels die van toepassing waren sinds 1 januari 2020, zoals hieronder weergegeven:

Beroepsinkomens (loontrekkende en zelfstandigen):

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

≤ € 1.138

Niets

€ 1.138,01 - € 1.222

20% (maximum € 16,80)

€ 1.222,01 - € 1.349

30% (maximum € 38,10)

€ 1.349,01 - € 1.475

40% (maximum € 50,40)

Meer dan € 1.475

Alles kan worden beslagen of overgedragen (100%)

Vervangingsinkomens:

Nettomaandinkomen

Deel vatbaar voor beslag of overdracht

≤ € 1.138

Niets

€ 1.138,01 - €1.222

20% (maximum € 16,80)

€ 1.222,01 - € 1.475

40% (maximum € 101,20)

Meer dan € 1.475

Alles kan worden beslagen of overgedragen (100%)

Het bedrag dat vatbaar is voor beslag of overdracht kan worden verminderd met een bedrag van € 70 per kind ten laste.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.