Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: ook doe-het-zelfzaken en tuincentra mogen hun deuren opnieuw openen

In het Belgisch Staatsblad van 17 april 2020 werd een wijziging opgenomen van de handelszaken en winkels die tijdens de coronacrisis geopend mogen blijven. Vanaf die datum mogen de volgende handelszaken hun deuren opnieuw openen:

  • de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen;
  • de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen;
  • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten.

Naast de maatregel inzake social distancing (minstens 1,5 meter tussen elke persoon) is de toegang tot deze handelszaken enkel mogelijk overeenkomstig de volgende modaliteiten:

  • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
  • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

In de lijst van de cruciale sectoren en essentiële diensten werden de diensten verricht door accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten toegevoegd.

Bron: Ministerieel Besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit  van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 17 april 2020, 3e editie.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.