Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona: ook in 2de kwartaal 2021 vrijstelling van RSZ bij vrijwillige overuren in cruciale sectoren

Het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren, werd voor het eerste kwartaal van 2021 verhoogd tot 220 uren bij werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren. Dit werd later nog verlengd voor het tweede kwartaal 2021.

Voor deze 120 extra overuren moet geen inhaalrust worden toegekend, geen overloon worden betaald en zij moeten niet aangerekend worden op de interne grens.

Er dient wel nog steeds een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen werkgever en werknemer.

Het loon voor de vrijwillige overuren die gepresteerd werden in het eerste kwartaal van 2021, werd al langer vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Ook de vrijstelling van belastingen voor de vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal van 2021 was al eerder gepubliceerd. Inmiddels werd de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor het tweede kwartaal 2021 ook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het loon voor de vrijwillige overuren gepresteerd in het tweede kwartaal van 2021 is dus opnieuw vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen (bruto = netto).

Bron: Koninklijk besluit van 18 mei 2021 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 31 mei 2021.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.