Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona-ouderschapsverlof

Op 2 mei 2020 heeft de Ministerraad een beslissing genomen omtrent het corona-ouderschapsverlof.

Werknemers die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever, kunnen hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de of 1/2de voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar (of 21 jaar indien het gehandicapt is) nog niet heeft bereikt. De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen echter niet van toepassing. Het corona-ouderschapsverlof kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

Belangrijk om te vermelden is dat voor de opname van het corona-ouderschapsverlof steeds de toestemming van de werkgever vereist is.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend. De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof aanvragen.

De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.

Het corona-ouderschapsverlof heeft als voordeel dat het niet in rekening gebracht wordt van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof. De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn ook wat hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

Opgelet: het besluit is op dit moment nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is dan ook nog niet mogelijk om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA. Bij de werkgever kan het corona-ouderschapsverlof wel al aangevraagd worden.

Bron: Nieuwsbericht RVA dd. 4 mei 2020, www.rva.be

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.