Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona – uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

In haar tussentijdse instructies maakt de RSZ al melding van de uitbreiding van studentenarbeid in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren naar aanleiding van de coronacrisis.

Opgelet: Het wetsontwerp werd op 9 juni 2021 in de bevoegde Kamercommissie goedgekeurd, maar moet nog door het parlement goedgekeurd worden. Deze regeling is dus nog niet definitief.

De uren die een student presteert tijdens het 3de kwartaal 2021 zullen niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil concreet zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het 1ste of het 2de kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het 4de kwartaal. Voor al de uren gepresteerd in het 3de kwartaal 2021 toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen.

Opmerking: De gewone aangifteregels blijven gelden.

De onlineteller waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal eerstdaags worden aangepast.

De regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen zullen onderzoeken hoe hun reglementering kan worden aangepast om te voorkomen dat studenten die op deze manier in het 3de kwartaal worden tewerkgesteld, hun kinderbijslag zouden verliezen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal dit meegedeeld worden via de website www.studentatwork.be.

Dat geldt ook voor het begrip persoon ten laste in de fiscale reglementering, waarvoor er mogelijk een aanpassing aan de reglementering zal worden voorzien.

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2021/2, www.socialsecurity.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.