Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Corona - Vlaams beschermingsmechanisme 8: denk tijdig aan uw aanvraag!

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% of ondernemingen die verplicht gesloten waren tussen 1 mei 2021 en 31 mei 2021 hebben tot en met maandag 5 juli 2021 om 20u de tijd om het Vlaams Beschermingsmechanisme 8 aan te vragen.

De aanvraag moet gebeuren via de roze knop op de website van VLAIO.

De aanvragen voor het Vlaams beschermingsmechanisme 9 kunnen ingediend worden in de periode van 6 juli tot en met 6 augustus 2021 om 20u.

Bron: www.vlaio.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.