Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Coronamaatregel: uitbreiding studentenarbeid tweede kwartaal 2020

In haar tussentijdse instructies maakt de RSZ al melding van de tijdelijke uitbreiding van studentenarbeid naar aanleiding van de coronacrisis. Dit is één van de socio-economische steunmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus waarover de federale regering een akkoord bereikte op zaterdag 11 april 2020. Opgelet: deze maatregelen dienen nog omgezet te worden in wetgevende teksten.

Studenten kunnen normaal gezien 475 uren per kalenderjaar studentenarbeid verrichten met toepassing van solidariteitsbijdragen. Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in sectoren zoals de voeding te helpen verlichten, zullen de uren die een student presteert tijdens het tweede kwartaal 2020 (1/4/2020 - 30/6/2020) niet meetellen voor het contingent van 475 uren per kalenderjaar.

De uitbreiding geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil concreet zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het eerste kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het derde en vierde kwartaal, voor al de uren gepresteerd in het tweede kwartaal 2020 toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen.

Opgelet: de gewone aangifteregels blijven gelden.

De onlineteller waarbij het resterend aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, zal worden aangepast tegen het einde van deze maand. De maatregel is momenteel nog niet zichtbaar in de toepassing Student@work, zodat attesten voor een tewerkstelling gedurende de volgende kwartalen nog niet aangepast zijn.

De regionale instellingen bevoegd voor het toekennen van kinderbijslagen zijn aan het onderzoeken hoe hun reglementering kan worden aangepast om te voorkomen dat studenten die op deze manier in het tweede kwartaal worden tewerkgesteld, hun kinderbijslag zouden verliezen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is zal dit meegedeeld worden via de website https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/index.html.  

Dat geldt ook voor het begrip persoon ten laste in de fiscale reglementering, waarvoor er mogelijk een aanpassing aan de reglementering zal voorzien worden.

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2020/1, www.socialsecurity.be

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.