Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Correctie RSZ-overzicht premies in het kader van de groepsverzekering

 

Er bestaat een correctie RSZ-overzicht voor premies die betaald zijn voor de premievervaldag. De vermelde premies van de groepsverzekering mogen niet langer op basis van de boekingsdatum maar wel op basis van de betalingsdatum worden weergegeven. De betalingsdatum van de premie in het kader van de groepsverzekering bepaalt in welk kwartaal de boeking voltooid dient te worden.

 

Deze aanpassing werd doorgevoerd om in overeenstemming te zijn met de RSZ-aangiftes die de verzekeraars verplicht moeten verrichten ten aanzien van de Databank Aanvullende Pensioenen.

 

We verduidelijken dit aan de hand van onderstaande voorbeelden:

  • Voorbeeld 1: de premies van de groepsverzekering zijn verschuldigd tegen uiterlijk 31/01/2016, maar de effectieve betaling vindt plaats in december 2015. Er dient best een correctie te worden uitgevoerd op de aangifte van 2015;
  • Voorbeeld 2: de premies van de groepsverzekering zijn verschuldigd tegen uiterlijk 30/04/2016, maar de effectieve betaling vindt plaats in maart 2016. Deze geeft men best nog extra mee aan in het 1ste kwartaal 2016

 

 

Voor bijkomende praktische vragen inzake verzekeringen, raden wij aan contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar. 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.