Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

De Raad van State geeft een negatief advies over de mobiliteitsvergoeding (cash for car)

Op 16 november 2017 heeft de Raad van State een negatief advies gegeven over de mobiliteitsvergoeding.

 

Onze infoflash van 6 oktober 2017 ging over de details van deze nieuwe maatregel: een bedrijfswagen inruilen voor cash geld.

 

De Raad van State heeft intussen een negatief advies over dit wetsontwerp gegeven. De redenen zijn de volgende:

-Er is discriminatie: deze som geld valt onder een gunstig fiscaal en sociaal regime, in tegenstelling tot het gewoon loon;

-De doelstelling om het aantal wagens te verminderen en om de mobiliteit te verbeteren zou niet worden bereikt: met deze som geld zou de werknemer waarschijnlijk een nieuwe wagen kopen.

 

De regering is wettelijk niet verplicht om dit advies te volgen, maar het is in haar belang dit ontwerp te herzien en aan te passen, om een beroep bij het Grondwettelijk Hof te vermijden.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.