Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

De uitzondering op zaterdagwerk in PSC 145.04, Parken en Tuinen, is verlengd tot en met 31/12/2018

De Wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken verbiedt de werken voor het aanleggen, inplanten en onderhouden van parken en tuinen op zaterdag wanneer dit de hoofdactiviteit is. Andere werken zijn wel op zaterdag toegelaten.

 

In PSC 145.04 worden voor onderstaande werkzaamheden de mogelijkheid voorzien om ze op zaterdag uit te voeren:

 

- Collectieve parkings waar gedurende de week heel wat voertuigen geparkeerd staan en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden dus gevaren inhoudt of bijkomende risico’s meebrengt,

- Uitvoering van werkzaamheden of activiteiten die gedurende de week onmogelijk kunnen worden uitgevoerd (omdat er dan bijkomende risico’s zouden veroorzaakt worden, of om redenen van een beperktere toegang van de weg, of afhankelijk van het bekomen van een akkoord van de publieke overheid,…).

 

Hierbij moeten de volgende voorwaarden cumulatief gerespecteerd worden:

 

- Er is een akkoord op ondernemingsvlak en dit via een onderhands schriftelijke overeenkomst of een overeenkomst in de bestaande overlegorganen,

- Er gebeurt door de werkgever een voorafgaande aanvraag aan de voorzitter van het Paritair Comité vooraleer het zaterdagwerk een aanvang mag nemen.

 

Deze regeling werd ingevoerd voor een periode van 2 jaar, namelijk tot en met 30/6/16 en werd verlengd met 2 jaar, dus tot en met 30/6/18. In het tweede kwartaal van 2018 wordt de toepassing van de regeling geëvalueerd.

 

Bron:

- Wet van 6 april 1960, BS 7/5/1960, geldig voor onbepaalde duur;

- CAO 16/06/2016 betreffende de arbeidsduur in de sector het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (onbepaalde duur met ingang van 01/01/2016).

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.