Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Deadline 1 november 2017 om jaarlijks actieplan (JAP) voor te leggen aan het CPBW

 

Als werkgever bent u verplicht om een beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk uit te werken. Dit kan gebeuren aan de hand van een dynamisch risicobeheersingssysteem.

 

Zo moet er om de vijf jaar een Globaal Preventieplan (GPP) opgesteld worden en elk jaar een jaarlijks actieplan (JAP). Het GPP tekent de grote lijnen van het preventiebeleid uit en het JAP werkt het GPP meer gedetailleerd uit voor een periode van één jaar. Het bevat:

•             de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgende jaar;

•             de middelen en methoden om deze doelstelling te bereiken;

•             de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;

•             de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan bij bv. gewijzigde omstandigheden,…

 

Dit jaarlijks actieplan moet eerst aan het comité voor preventie en bescherming op het werk worden voorgelegd voor advies. Het mag pas uitgevoerd worden na het advies van het comité.

 

Het advies moet gevraagd worden uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voor de start van het volgende dienstjaar. Het JAP dat betrekking zal hebben op het jaar 2018 zal dus vóór 1 november 2017 moeten voorgelegd worden aan het comité.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.