Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Definitieve overgang naar elektronische ecocheques

Eerder informeerden wij u al over een advies van de Nationale Arbeidsraad van 28 september 2021 betreffende een koninklijk besluit dat voorziet in een volledige elektronisering van ecocheques. Dit koninklijk besluit is op 28 april 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bepaalt dat ecocheques op papieren drager tot 31 december 2021 konden worden uitgegeven. Deze ecocheques blijven evenwel geldig tot en met 31 december 2023.

In de praktijk zijn alle uitgiftemaatschappijen van ecocheques echter al eerder overgeschakeld op elektronische ecocheques en waren er al een gehele tijd geen papieren ecocheques meer te verkrijgen.

Bron: Koninklijk besluit van 31 maart 2022 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques, BS 28 april 2022.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.