Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Doelgroepvermindering eerste werknemers gewijzigd vanaf 2017

 

Een ontwerp van KB voorziet een nieuwe versterking van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari 2017. Hierdoor zal de RSZ-vermindering die een werkgever kan genieten vanaf volgend jaar groter worden bij de aanwerving van de derde tot de zesde werknemer.

 

1. Huidige situatie voor aanwervingen vanaf 1 januari 2016

Momenteel krijgt een werkgever voor de aanwervingen van de eerste zes werknemers vanaf 1 januari 2016 een RSZ-vermindering. De bedragen die hieronder vermeld worden, zijn de maximumbedragen die van toepassing zijn voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties.

 

 

Kwartaal 1 tot 5

Kwartaal 6 tot 9

Kwartaal 10 tot 13

1ste werknemer

volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor onbepaalde duur

2de werknemer

1550 EUR

1050 EUR

450 EUR

3de werknemer

1050 EUR

450 EUR

450 EUR

4de werknemer

1050 EUR

450 EUR

0

5de werknemer

1000 EUR

400 EUR

0

6de werknemer

1000 EUR

400 EUR

0

 

 

 

2. Situatie voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017

In de nieuwe regeling zal een werkgever die vanaf 1 januari 2017 een derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerft, kunnen genieten van hogere verminderingsbedragen en/of van een langere toekenningsperiode van de RSZ-verminderingen.

Voor aanwervingen vóór 1 januari 2017 blijven de huidige bedragen van toepassing. Er is dus geen specifieke overgangsmaatregel voorzien.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de RSZ-verminderingen die van toepassing zouden worden voor aanwervingen van de eerste zes werknemers vanaf 1 januari 2017.

 

 

Kwartaal 1 tot 5

Kwartaal 6 tot 9

Kwartaal 10 tot 13

1ste werknemer

volledige vrijstelling van de basisbijdragen voor onbepaalde duur

2de werknemer

1550 EUR

1050 EUR

450 EUR

3de werknemer

1050 EUR

1050 EUR

450 EUR

4de werknemer

1050 EUR

1050 EUR

450 EUR

5de werknemer

1050 EUR

1050 EUR

450 EUR

6de werknemer

1050 EUR

1050 EUR

450 EUR

 

 

Opgelet: deze informatie is gebaseerd op ontwerpteksten en kan dus nog wijzigen. Zodra de definitieve teksten gepubliceerd zijn, komen wij hier zeker op terug.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.