Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Doelgroepvermindering oudere werknemers in Brussel gewijzigd

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert vanaf 1 oktober 2016 een wijziging door in de doelgroepvermindering voor oudere werknemers die in Brussel werken.

 

De nieuwe doelgroepvermindering kan toegekend worden onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

- werknemers die behoren tot categorie 1 van de structurele vermindering;

- werknemers met een leeftijd van 55 tot 64 jaar;

- werknemers met een refertekwartaalloon van maximum 12000 EUR.

 

Vanaf 1 oktober 2016 kunnen voor deze werknemers de volgende RSZ-verminderingen voor de tewerkstelling van oudere werknemers toegekend worden:

 

Leeftijd werknemer op de laatste dag van het kwartaal

 

Maximale vermindering per kwartaal

55 tot 57 jaar

 

400 EUR

58 tot 61 jaar

 

1000 EUR

62 tot 64 jaar

 

1500 EUR

 

Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien. Vanaf 1 oktober 2016 zullen de nieuwe regels dus onmiddellijk van toepassing zijn voor de aanwerving en tewerkstelling van oudere werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 23 september 2016.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.