Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Een werknemer vraagt sollicitatieverlof aan. Kan dit zomaar ?

Veel werkgevers vallen uit de lucht als hun werknemer sollicitatieverlof aanvraagt. Het is nochtans een recht van de werknemer om tijdens de opzegtermijn afwezig te zijn van het werk om een nieuwe job te zoeken. De werknemer heeft recht op sollicitatieverlof zowel wanneer het ontslag uitgaat van de werkgever als wanneer de werknemer zelf ontslag neemt.

Het sollicitatieverlof kan opgenomen worden in ofwel 1 dag per week ofwel 2 halve dagen per week, met behoud van loon. Deeltijders hebben recht op sollicitatieverlof in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties. Werknemers die geruime tijd in dienst waren en dus een lange opzegtermijn presteren, kunnen slechts gebruik maken van het recht op een volledige dag sollicitatieverlof vanaf de laatste 26 weken van de opzegtermijn. Tijdens de periode voorafgaand aan die 26 weken, hebben ze recht op een halve dag per week. Wie outplacementbegeleiding geniet, kan gedurende de volledige duur van de opzegtermijn (ongeacht hoe lang) 1 dag of 2 halve dagen per week sollicitatieverlof opnemen.

Zelfs als de werknemer intussen al nieuw werk gevonden heeft, blijft het recht op sollicitatieverlof onverkort gelden, want het staat de werknemer vrij een nog betere aanbieding op de arbeidsmarkt te zoeken.

Wanneer het einde van de arbeidsovereenkomst d.m.v. een wederzijds akkoord wordt vastgesteld, is er technisch gezien geen sprake van een opzegtermijn en zal er geen recht op sollicitatieverlof bestaan voor de periode tussen de ondertekening van het akkoord en de einddatum die vastgelegd wordt.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.