Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Einde verplichte coronamaatregelen binnen de onderneming

De ondernemingen dragen de verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer tegen te gaan. Op 7 maart 2022 trad een nieuwe generieke gids in werking. Deze gids is opgebouwd in 3 fases die de werkgevers in staat moeten stellen om snel en adequaat maatregelen te treffen bij een epidemische noodsituatie:

WAAKZAAMHEIDSFASE

Deze fase bevat een pakket aan (preventieve) basismaatregelen die gelden in periodes waarin wordt verondersteld dat de epidemie ‘behoorlijk’ onder controle is.

Bv. Afstand houden, ventilatie, hygiëne…

INTERVENTIEFASE

Deze fase bevat een pakket aan bepaalde strengere maatregelen bovenop de basismaatregelen. De interventiefase wordt geactiveerd bij een dreigende uitbraak van het virus.

KRITISCHE FASE

Deze fase bevat zeer strikte maatregelen om een nieuwe lockdown of sluiting van ondernemingen te vermijden.

De waakzaamheidsfase blijft van kracht tot 2 maanden na de opheffing van de epidemische noodsituatie betreffende de COVID-19-pandemie. Aangezien de wet van 11 maart 2022 een einde maakte aan deze noodsituatie, zijn ondernemingen vanaf 11 mei 2022 niet meer verplicht om coronamaatregelen te treffen. Uiteraard blijft enige voorzichtigheid aangeraden.

Daarnaast pleiten de sociale partners ervoor om inspanningen te leveren voor de re-integratie van langdurige COVID-patiënten met de nodige aandacht voor het mentaal welzijn. Ook roepen ze opnieuw alle werknemers op om zich te laten vaccineren.

 

Bron:

KB van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie, BS 10 maart 2022

Wet van 11 maart 2022 tot opheffing van de instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie

Mededeling van 10 mei 2022 de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis (Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be))

Generieke gids – Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie – versie 01/03/2022 (Nieuwe versie van de generieke gids (versie 8) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be))

 

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.