Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Eindejaar in zicht: Belasting- en RSZ-vrije geschenk(cheque) voor uw werknemers?

Hieronder willen we kort herhalen wat de specifieke regels zijn voor de toekenning van een extra geschenkje of geschenkcheques, opdat de geschenken vrij zouden zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

 

Sociale regeling

De geschenken mogen gegeven worden in natura of in de vorm van geschenkcheques. Deze geschenken zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen wanneer ze toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag een totaalbedrag van € 35 per jaar en per werknemer niet overschrijden. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 35 per kind ten laste.

 

Het feit of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever hanteert voor de toekenning ervan en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien er bijvoorbeeld een geschenk van € 100 wordt toegekend aan alle werknemers, zijn al die geschenken loon, ook al hebben een aantal werknemers twee of meer kinderen ten laste.

 

Er wordt aangenomen dat het kind ten laste is van de werknemer indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van het kind draagt.

 

Voor de toekenning van de geschenkcheques moet bovendien rekening gehouden worden met de volgende voorwaarden:

  • de geschenkcheques mogen enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de geschenkcheques;
  • de geschenkcheques moeten een beperkte looptijd hebben;
  • de geschenkcheques mogen niet in contanten uitbetaald worden aan de begunstigden.

 

Fiscale regeling

Geschenken in natura of in de vorm van geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer (= zgn. ‘sociaal voordeel’) en zijn fiscaal aftrekbaar voor de werkgever indien er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
  • de toekenning gebeurt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • het toegekende bedrag is niet hoger dan € 35 per werknemer, vermeerderd met een aanvullend bedrag van € 35 per kind ten laste;
  • de geschenkcheques moeten een beperkte looptijd hebben;
  • de geschenkcheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de werkgever hebben afgesloten.
Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.