Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Enkel RSZ-vermindering ‘oudere werknemers’ voor 55-plussers die effectief werken

Op 6 oktober 2017 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden voor het toekennen van een doelgroepvermindering voor het aanwerven of het in dienst houden van 55-plussers te verscherpen. Voortaan kan een werkgever enkel van deze doelgroepvermindering genieten, wanneer de oudere werknemers effectief werken. Op die manier wil de minister oneigenlijk gebruik van deze doelgroepvermindering tegengaan.

 

De Vlaamse doelgroepvermindering voor 55-plussers geldt zowel bij de aanwerving als bij het in dienst houden van een oudere werknemer.

 

                                                                               Van 55 tot 59 jaar           Vanaf 60 jaar

Aanwerving (gedurende 2 jaar)                                € 1.150 per kwartaal      € 1.500 per kwartaal

In dienst houden (retentie)                       € 600 per kwartaal          € 1.150 per kwartaal

 

Verschillende grote bedrijven hebben recent een uitstapregeling voorgesteld aan hun oudere werknemers, waarbij deze werknemers het aanbod kregen om een belangrijk deel van hun loon te behouden zonder dat de werknemers nog effectief moeten komen werken. Daarop heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besloten dat een werkgever in dergelijke gevallen geen recht meer kan hebben op deze doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van oudere werknemers.

 

Daarom wordt er een voorwaarde toegevoegd aan het decreet. De doelgroepvermindering voor 55-plussers zal gekoppeld worden aan het leveren van werkelijke arbeidsprestaties (met uitzondering van ziekte, verlofstelsels, opzegperiode). Werkgevers zullen daarom bij de vraag tot doelgroepvermindering voor oudere werknemers moeten bevestigen dat er werkelijke arbeidsprestaties geleverd zijn. De sociale inspectie kan hierop controles doen en besluiten tot het opleggen van sancties, gaande van de terugbetaling van de onrechtmatig verkregen RSZ-korting tot het betalen van een boete.

 

Bron: Persbericht dd. 6 oktober 2017, www.werk.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.