Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk wordt vanaf 2017 nieuw aanspreekpunt voor procedure medische overmacht

In onze nieuwsflash d.d. 30 november 2016 meldden wij al dat de procedure medische overmacht vanaf 1 januari 2017 zal wijzigen. Deze verandering brengt ook mee dat uw sociaal secretariaat HDI niet meer het eerste aanspreekpunt zal zijn voor het starten van een procedure medische overmacht. Dit zal namelijk bijna volledig in de handen komen te liggen van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Het KB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers bepaalt dat naast de werknemer en de arts, ook de werkgever kan vragen om een re-integratietraject op te starten.

U, de werkgever, kan dit ten vroegste vanaf 4 maanden arbeidsongeschiktheid van de werknemer of na ontvangst van een attest van definitieve ongeschiktheid doen. Dit verzoek dient dus niet verstuurd te worden naar HDI. U zal dit rechtstreeks moeten versturen naar uw externe dienst. Werkgevers beschikken over de mogelijkheid om een re-integratietraject op te starten vanaf:
1° 1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2016;
2° 1 januari 2018 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vóór 1 januari 2016.

De arbeidsgeneesheer van de externe dienst zal dan in een tweede fase de mogelijkheid tot re-integratie onderzoeken samen met de betrokken werknemer, diens behandelend geneesheer, de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en eventueel ook met de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomen binnen de preventiedienst.

Dit moet het mogelijk maken om te beslissen :

- of de werknemer op termijn zijn overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, dan wel dat de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk

- en of er (tijdelijk of definitief) ander of aangepast werk kan worden gezocht.

Op basis van dit advies zal er een op maat gemaakt re-integratieplan moeten worden opgesteld  in samenspraak tussen de werkgever en de werknemer.

 

Enkel wanneer de arbeidsgeneesheer tot het besluit komt dat re-integratie onmogelijk is en de werknemer m.a.w. definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk, komt uw sociaal secretariaat terug in beeld. Wij kunnen in dat geval de werknemer via een brief nog steeds uit dienst zetten en de dimona uit dienst verrichten.

Bronnen: KB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (28/10/2016, BS 24/11/2016) en mondelinge toelichting arbeidsgeneesheer van Mediwet.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.