Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Fietsvergoeding voor elektrische fietsen?

Sinds 1 oktober 2016 is er een wettelijk kader voorzien voor het bepalen van de fietsvergoeding voor elektrische fietsen. Misschien heeft u wel werknemers in dienst die met een elektrische fiets naar het werk komen?

 

De nieuwe wetgeving maakt een onderscheid tussen de gewone elektrische fietsen en de zogenaamde “speed pedelecs”. In tegenstelling tot de gewone elektrische fiets die tot 25 km/uur haalt, kan de snelheid van de speed pedelecs oplopen tot 45 km/uur indien de bestuurder meetrapt.

 

Daarom wordt een speed pedelec voortaan in de Wegcode ondergebracht onder de categorie van de bromfietsen waarvoor een rijbewijs, inschrijving en nummerplaat nodig is.

 

Hoe zit het met de betaling van de fietsvergoeding?

 

1.  De werknemer gebruikt zijn eigen fiets

 

De werknemer die met zijn eigen fiets naar het werk rijdt, heeft – afhankelijk van de sector waarin hij werkt – recht op een fietsvergoeding. Deze vergoeding is vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing indien zij niet meer dan 0,22 EUR/km bedraagt.

 

De werknemer die voor zijn woon-werkverplaatsing een gewone elektrische fiets gebruikt, heeft recht op deze vrijgestelde fietsvergoeding.

 

Voor de speed pedelec is de situatie momenteel onduidelijk. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block heeft aan het Beheerscomité van de RSZ gevraagd om het begrip “fiets” te verduidelijken en om na te gaan of de speed pedelec al dan niet recht geeft op de vrijgestelde fietsvergoeding.

 

Op fiscaal vlak verduidelijkte Minister van Financiën Van Overtveldt dat de vrijgestelde fietsvergoeding van 0,22 EUR/km niet kan toegepast worden voor de speed pedelecs. Wel kan de werknemer genieten van het fiscaal voordeel dat  geldt voor andere voertuigen, met name de gedeeltelijke vrijstelling van 31,70 EUR per maand (380 EUR per jaar) op voorwaarde dat de werknemer kiest voor de forfaitaire aftrek van zijn beroepskosten.

 

2.  De werkgever stelt een fiets ter beschikking

 

Indien u een gewone niet-elektrische fiets ter beschikking stelt van uw werknemers, is dit een voordeel in natura. Op de werkelijke waarde van het voordeel zijn dus RSZ-bijdragen verschuldigd. Gebruikt de werknemer de fiets uitsluitend voor beroepsverplaatsingen en woon-werkverkeer, vormt het voordeel echter geen loon en moeten er geen RSZ-bijdragen betaald worden.

 

Op fiscaal vlak is de fiets, samen met toebehoren, onderhouds- en stallingskosten, vrij van belastingen. De vrijstelling geldt voor het volledige voordeel van de bedrijfsfiets op voorwaarde dat de fiets gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. Wordt de fiets enkel voor privé-verplaatsingen gebruikt, vormt het wel een belastbaar voordeel dat geschat moet worden op de werkelijke waarde.

 

Bovenstaande regels zijn ook van toepassing op de gewone elektrische fietsen. Voor de speed pedelecs is het standpunt van de RSZ momenteel nog niet duidelijk (zie hierboven). Fiscaal gezien is de gunstige regeling inzake bedrijfsfietsen niet van toepassing. Ook hier geldt slechts een gedeeltelijke vrijstelling van 31,70 EUR per maand. Het voordeel verbonden aan zuiver privé-gebruik is volledig belastbaar op de werkelijke waarde.

 

Bron: Vr. en Antw. Kamer, 54 nr. 072, blz. 178-180.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.