Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Flitscontroles COVID-19

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat er in de maand september 2020, flitscontroles worden georganiseerd in onderstaande sectoren:

  • de bouwsector;
  • de schoonmaaksector;
  • de land- en tuinbouw; en
  • de vleessector.

Deze periode van één maand kan nog worden verlengd.

Tijdens de controle wordt vooral de focus gelegd op de naleving van de bijkomende verplichtingen voor de werkgever inzake de dringende maatregelen om het coronavirus te beperken, waaronder het nazicht op het register van buitenlandse werknemers en het Passenger Locator Form (PHPLF).

De inspectie zal streng optreden inzake dit Passenger Locator Form (PHPLF). Het is namelijk zo dat u als werkgever uw werknemers pas mag laten starten met werken nadat u geverifieerd heeft of dit formulier correct werd ingevuld. (Vooral in de land- en tuinbouw wordt hier streng op toegekeken).

Het formulier kan elektronisch worden ingevuld, waarna een bevestigingscode kan worden gevraagd dat als bewijs geldt dat het formulier op een correcte manier werd ingevuld of er bestaat de mogelijkheid om het formulier te downloaden en in te vullen. Het ingevulde formulier dient te worden bijgehouden en te worden verstuurd naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Omwille van het preventieve karakter van de flitscontroles, worden deze controles voorafgaand gepubliceerd op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en meegedeeld aan de sociale partners. Daarnaast stelt de SIOD ook een checklist ter beschikking inzake de sanitaire maatregelen. (Deze checklist geeft een overzicht van wat de inspecteurs tijdens een controle kunnen nagaan en opvragen).

Het feit dat de controles eerder een preventief en informatief karakter hebben, neemt niet weg dat de inspectiediensten ook tijdens de flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig zullen verbaliseren wanneer zij vaststellingen doen van zwaarwichtige inbreuken.

Tijdens de maand september 2020 zullen er ook flitscontroles worden uitgevoerd in de carwashsector.

Bron: www.siod.belgie.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.