Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Ga nu na of u een tegemoetkoming kan krijgen voor duurzaam woon-werkverkeer via het Pendelfonds

~~Om het aandeel van de wagen voor woon-werkverplaatsingen te laten dalen en het aandeel van fiets en openbaar vervoer in het woon-werkverkeer te laten toenemen, wordt vaak gezocht naar duurzame alternatieven. Projecten die concrete maatregelen bevatten voor de bevordering van de duurzame mobiliteit op het vlak van woon-werkverkeer kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het fonds.

Wat is het Pendelfonds?
Het Pendelfonds is een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers en werd opgericht om projecten die tot doel hebben het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen te subsidiëren.

Wie kan een dossier indienen?
Bedrijven of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen voor projecten die een duurzaam woon-werkverkeer stimuleren indien zij (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?
o infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren;
o de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen;
o het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen;
o vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer;
o kosten voor fietsonderhoud;
o fietsvergoedingen;
o onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven;
o de aankoop van (veiligheids)uitrusting voor fietsers;
o projectcoördinatiekosten.

Hoeveel subsidie krijgt u toegekend?
De subsidie bedraagt maximaal de helft van de aan de projectuitvoering verbonden kosten met een plafond van 200.000 EUR. Voor een aantal maatregelen gelden maximale bedragen. De projectduur is maximaal 4 jaar.

Hoe vraag je een dossiernummer aan?
Het Pendelfonds deed op 29 december 2017 een oproep tot indiening van projectsubsidies. Dit kan door je gegevens in te vullen op de website van het Pendelfonds zelf.
 
De aanvraag van dossiernummers wordt afgesloten op 29 januari 2018. De subsidiedossiers moeten uiterlijk op 16 april 2018 stipt ingediend zijn.

Subsidies worden pas toegekend na een positieve beslissing van de minister van Mobiliteit.
 
Je vindt alle informatie over de procedure op de website van het Pendelfonds: www.pendelfonds.be.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.