Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Gebruik e-Box wellicht binnenkort verplicht

 

Hoogstwaarschijnlijk zal u vanaf 1 januari 2017 verplicht zijn een e-Box te activeren. De e-box is de elektronische en beveiligde postbus via dewelke de RSZ met de ondernemingen communiceert.  Deze wordt nu al door de RSZ gebruikt voor de versturen van allerlei documenten (bijvoorbeeld de jaarlijkse communicatie over de tewerkstellingsmaatregelen). Heeft de onderneming haar e-box evenwel niet geactiveerd, dan verstuurt de RSZ de benodigde documenten nog via de post. Verschillende documenten zal u in de nabije toekomst sowieso niet meer op papier ontvangen, doch enkel via de e-Box van uw onderneming.

In die zin is het aangewezen de stappen te volgen om uw e-box voor de onderneming reeds te activeren en de onlinediensten te gebruiken.

Bron: https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.