Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Geen RSZ-doelgroepverminderingen "oudere werknemers" indien u de werknemer thuis laat zitten

Ondernemingen die 55-plussers betalen om thuis te blijven, zullen geen beroep meer kunnen doen op de Vlaamse RSZ-doelgroepvermindering  om ouderen aan het werk te houden.

 

Zowel de banken KBC en ING als Electrabel-moeder Engie kondigden onlangs aan dat ze oudere werknemers een uitstapregeling bieden. De bewuste werknemers mogen thuisblijven en krijgen tot hun vervroegd pensioen een deel van hun loon uitbetaald.

Dat die ondernemingen daarvoor ook nog eens een RSZ-doelgroepvermindering voor 55-plussers kunnen genieten, is volgens Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) een 'omzeiling van het doel van die korting, namelijk mensen langer aan het werk houden.'

 

Muyters voegt daarom een voorwaarde toe aan de vermindering: de betrokken werknemer moet effectief aan het werk zijn.

 

De vermindering maakt deel uit van het Vlaams doelgroepenbeleid. De vermindering die de werkgever kan krijgen op zijn sociale bijdrage, hangt af van de leeftijd van de werknemer en van het feit of het gaat om een aanwerving of om het langer aan de slag houden van een personeelslid.

 

Voor meer info over deze RSZ-doelgroepvermindering voor oudere werknemers: zie onze infoflash “Doelgroepverminderingen oudere en jonge werknemers vanaf 01/07/2016” d.d. 14/09/2016.

 

Bron: http://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Muyters-straft-bedrijven-die-oudere-werknemers-betalend-thuis-laten/9885573

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.