Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Gelijke behandeling havensector met betrekking tot vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing

In bepaalde gevallen is er voor werkgevers een vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen van bepaalde werknemers (bv. op een aantal gepresteerde overuren, bepaalde opleidingen van werknemers…). Om van deze vrijstellingen te genieten, moet de werkgever die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoet dezelfde zijn als de rechtspersoon die de lonen van de werknemers betaalt.

Een uitzondering op deze voorwaarde geldt voor werkgevers die gebruik maken van uitzendarbeid. Deze uitzondering werd door de administratie uitgebreid tot werkgevers die aan de vrijstellingsvoorwaarden voldoen, maar de uitbetaling van de lonen en de inhouding van BV door een andere rechtspersoon laten verrichten. Dit is terecht aangezien werkgevers uit de havensector verplicht vertegenwoordigd moeten worden door organisaties van werkgevers. Toch bleek men deze redenering in de praktijk niet altijd te volgen. De wet brengt nu duidelijkheid. De vrijstelling van doorstorting moet worden toegepast op het niveau van de individuele onderneming en niet op het niveau van de vertegenwoordigende werkgeversorganisatie. Op die manier worden de bedrijven uit de havensector gelijk behandeld.

Bron:  Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen, Parl. St., Kamer, zittingsperiode 2021-2022, nr. 55-2722/001 e.v.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.