Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

GIBO: IBO voor personen met een arbeidshandicap

Wat is GIBO?

Een IBO voor personen met een arbeidshandicap of GIBO is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding. Dit is een opleidingsmaatregel bij de VDAB die voor u, als werkgever, bijzonder gunstig is. Via een GIBO kan de werkgever samen met de VDAB een werkzoekende met een arbeidshandicap opleiden op de werkvloer.

 

Opmaak en duurtijd GIBO

U dient een opleidingscontract af te sluiten met de VDAB en de werkzoekende. Het is een driepartijenovereenkomst. U kan een GIBO-overeenkomst sluiten voor maximum 52 weken.

 

Voordelen?

De werkgever betaalt geen loon en geen RSZ tijdens de GIBO-periode voor de cursist. In tegenstelling tot de IBO betaalt de werkgever tijdens de duurtijd van de GIBO geen productiviteitspremie. De productiviteitspremie is afhankelijk van de werkloosheidsuitkering en het loon dat de werkzoekende zal verdienen als u deze als werkgever vast in dienst neemt na de opleiding. De productiviteitspremie wordt ten laste genomen van de VDAB.

 

Echter dient u na de duurtijd van de GIBO de werknemer vast in dienst te nemen met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Onder bepaalde voorwaarden kan u de werknemer ook een contract van bepaalde duur aanbieden, bijvoorbeeld indien dit in het gangbare aanwervingsbeleid van de onderneming past. De loon- en arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst moeten minstens gelijk zijn aan de voorwaarden in het GIBO-contract.

 

Na het tekenen van de arbeidsovereenkomst wordt uw werknemer gedurende een bepaalde periode beschermd tegen ontslag, alsook tijdens de GIBO-periode. Indien de werkgever een cursist ontslaat tijdens deze beschermde periode, dan kan de werknemer een vergoeding eisen via de arbeidsrechtbank. Deze periode is even lang als de duurtijd van de GIBO. Een vervroegde beëindiging van het GIBO contract kan enkel na overleg met de 3 partijen en na een schriftelijk akkoord van de VDAB.

 

Wie komt in aanmerking voor GIBO?

Als werkgever kan u enkel een contract voor een GIBO afsluiten met werkzoekenden die een arbeidshandicap hebben én die in begeleiding zijn bij een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB).

 

Aanvraag bij VDAB

  • Via het online aanvraagformulier GIBO://www.vdab.be/werkgevers/ibo/gibo.shtml;
  • Via het gratis telefoonnummer 0800.30.700 (elke werkdag van 08u00 tot 19u00);
  • Via het VDAB-kantoor bij u in de buurt: http://www.vdab.be/contact ;

 

Dimona bij GIBO

Voor de aanvang van de tewerkstelling als GIBO dient er een “Dimona in dienst” te worden gemeld bij de RSZ, alsook een “Dimona uit dienst”. Dit gebeurt niet door de VDAB, maar dient te gebeuren door de werkgever op basis van het contract afgesloten met de VDAB. Als uw dossierbeheerder normaliter dimona’s meldt, dient u deze dus vooraf te verwittigen.

 

Bron: https://www.vdab.be/werkgevers/ibo/gibo.shtml.

 

Bij verdere vragen omtrent de gespecialiseerde individuele beroepsleiding kan u zich steeds wenden tot uw dossierbeheerder of rechtstreeks met de VDAB.

 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.