Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Grondwettelijk Hof beslist dat flexi-jobs (in horeca) rechtsgeldig zijn

Het Grondwettelijk Hof besliste op donderdag 28 september 2017 dat flexi-jobs rechtsgeldig zijn.

 

Vorig jaar vroegen de vakbonden aan het Grondwettelijk Hof om de wet over de flexi-jobs te vernietigen, omdat het statuut van flexi-jobwerknemer discriminerend zou zijn ten opzichte van de andere werknemers uit de horeca. Het Hof ging echter niet op die vraag in, aangezien het oordeelde dat het verschil tussen flexi-jobbers en gewone werknemers redelijk verantwoord is.

 

De flexi-jobs, en ook de goedkope netto-overuren in de horeca kunnen dus zonder problemen verder toegepast worden.

 

Flexi-jobs in horeca

Een flexi-job kan worden uitgevoerd in de horeca (PC 302) door een werknemer die minstens 4/5 werkt bij een andere werkgever en dit 3 kwartalen (T-3) voorafgaand aan het kwartaal waarin hij als flexi-jobwerknemer werkt.

 

De flexi-jobwerknemer krijgt een minimumloon van 9,88 euro (vakantiegeld inbegrepen) en betaalt hierop noch bedrijfsvoorheffing, noch persoonlijke socialezekerheidsbijdragen. Bovendien is dit loon een vrijgesteld inkomen voor de inkomstenbelastingen. De werkgever betaalt een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% op het flexiloon.

 

Om een flexi-jobwerknemer tewerk te stellen, moet er eerst een schriftelijke raamovereenkomst worden opgesteld. Daarnaast moet er ook een flexi-arbeidsovereenkomst (van bepaalde of onbepaalde duur) worden gesloten. Voor wat betreft de dimona-aangifte gelden er specifieke regels voor de flexi-jobwerknemers.

 

Zomerakkoord: ook flexi-jobs in andere sectoren?

De regering besliste in het zomerakkoord om de flexi-jobs open te stellen voor gepensioneerden en ze bovendien uit te breiden naar de detailhandel (meer bepaald naar de paritaire comités 118.03, 119, 201, 202.01, 311 en 312).

 

Nu de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de geldigheid van de flexi-jobs positief is, staat niets deze uitbreidingen nog in de weg.

 

Verwacht wordt dus dat flexi-jobs vanaf 1 januari 2018 dus ook mogelijk worden voor gepensioneerden en in de hierboven genoemde sectoren.

 

Bron: Nieuwsbericht op https://www.tijd.be

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.