Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Herinvoering wachttijd voor werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens economische redenen

Vanaf 1 oktober 2016 dienen werknemers opnieuw een wachttijd te doorlopen alvorens ze recht hebben op werkloosheidsuitkeringen wegens tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Dit houdt in dat de werknemer, afhankelijk van zijn leeftijd, een aantal arbeidsdagen moet kunnen bewijzen in een referteperiode die onmiddellijk voorafgaat aan de uitkeringsaanvraag.

Let op! Deze wachttijd geldt niet voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid (zoals bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid wegens overmacht).

Een vrijstelling van wachttijd is voor bepaalde situaties van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen nog wel voorzien. Zo is een werknemer die al eens een uitkering tijdelijke werkloosheid bij zijn werkgever ontvangen heeft, voor ten minste 1 dag, in de laatste 3 jaar voorafgaand aan hun uitkeringsaanvraag, vrijgesteld van de wachttijd indien hij op 30 september 2016 bij deze werkgever in dienst was en op die datum uitkeringen tijdelijke werkloosheid had kunnen genieten.

Leerlingen alternerende opleiding zijn bijvoorbeeld ook steeds vrijgesteld van wachttijd.

Bronnen: Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en het Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991.

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.