Nieuws / Publicaties

Terug naar overzicht

Jaarlijks actieplan 2022: vóór 1 november 2021 voorleggen

Het jaarlijks actieplan (JAP) is de praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan (GPP) waarin de aandachtspunten en risico’s van het bedrijf op het vlak van welzijn op het werk, uitgeschreven staan.

Uiterlijk vóór 1 november moet het jaarlijks actieplan voor advies worden voorgelegd aan het Comité voor preventie en bescherming op het werk, aan de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan aan alle werknemers.

Dit is een verplichting voor iedere onderneming. De interne preventieadviseur is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan. Als werkgever kan u ook zelf de functie van preventieadviseur waarnemen indien u minder dan 20 werknemers in dienst heeft. 

Terug naar overzicht

Handel Diensten & Industrie vzw
Erkend sociaal secretariaat voor werkgevers 980 bij MB 22-05-2002 BS 05-06-2002—ondernemingsnummer 0473.487.880.
Maatschappelijke zetel: Arbeidstraat 122 te 9300 AALST— Tel: 053/70.70.27— Fax: 053/70.71.07.
Bijkantoor: Kortrijksesteenweg 1006 te 9000 GENT— Tel: 09/244.00.10.— Fax: 09/244.00.11.
Bijkantoor: Ledeganckkaai 15 bus 002 te 2000 ANTWERPEN— Tel: 03/237.11.20.— Fax: 03/216.80.98.

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring.